Поступак реализације стручне праксе за студенте

Стручна пракса студената регулисања је Правилником о стручној пракси.

Наставник одговоран за стручну праксу на датом студијском програму упознаје студенте са могућностима за обављање стручне праксе.

Списак наставника одговорних за праксу:

- Општа физика: проф. др Братислав Обрадовић,
- Теоријска и експериментална физика: проф. др Марија Димитријевић Ћирић и проф. др Растко Василић,
- Примењена и компјутерска физика: проф. др Стеван Стојадиновић и
- Метеорологија: проф. др Драгана Вујовић и доц. др Немања Ковачевић.

После одабира места за реализацију Стручне праксе студент од наставника добија упут за обављање стручне праксе са датумом почетка и завршетка праксе.

Одговорно лице установе у којој се врши пракса, након успешно реализоване Стручне праксе оверава својим потписом и печатом установе упут и доставља га наставнику одговорном за Стручну праксу на датом студијском програму. Стручна пракса се не оцењује нумерички већ описно положио/није положио.