Студијски програм МЕТЕОРОЛОГИЈА

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне академске студије

 

Р.
бр.
Шифра Назив Сем. Активна настава Ост.
час
.
ЕСПБ Обавезни/
Изборни
Тип предмета
П В ДОН СТИР/ИР        
ПРВА ГОДИНА
1. МАТ1Б02
21.OBO102
Математика 1Б 1 4 4       9 О AO
2. ФИЗ1M02
21.OMO102
Механика 1 4 3 3     11 О ТМ
3. ФИЗ1M03
21.OMO103
Општа метеорологија I 1 3 3       6 О НС
4. ФИЛ1М04
21.OBI101
Енглески језик 1 1 2 2       4 О СA
5. МАТ1Б06
21.OBO106
Математика 2Б 2 4 4       9 О AО
6. ФИЗ1M06
21.OMO106
Термодинамика 2 4 3 3     11 О ТМ
7. ФИЗ1М08
21.OMO107
Општа метеорологија II 2 3 3       6 О НС
8. ФИЛ1М09
21.OAI106
Енглески језик 2 2 2 2       4 О СA
Укупно ЕСПБ у години   60    
ДРУГА ГОДИНА
1. МАТ2Б02
21.OBO202
Математика 3 4 4       8 О ТМ
2. ФИЗ2М02
21.OCO202
Oснови математичке физике 3 2 2       5 О AО
3. ФИЗ2М03
21.OMO203
Eлектромагнетизам и основи атомске физике 3 4 2 3     9 О ТМ
4. ФИЗ2М04
21.OMO204
Метеоролошка мерења 3 3   3     7 О НС
5. МАТ2Б07
21.OBO207
Математика 4 4 4       8 О ТМ
6. ФИЗ2М07
21.OMO206
Физика континуума 4 4 3       8 О TM
7. ФИЗ2М06
21.OMO207
Статистика у метеорологији 4 3 3       7 О НС
8. ФИЗ2М08
21.OMO208
Програмирање у метеорологији 1 4 3 4       8 О СА
Укупно ЕСПБ у години   60    
ТРЕЋА ГОДИНА
1. ФИЗ3М01
21.OMO301
Динамичка метеорологија I 5 3 3       8 О НС
2. ФИЗ3М04
21.OMO302
Анализа времена 5 3 5       8 О НС
3.   Изборни блок 1 бира се 12 ЕСПБ 5 5-6 2-6       12 И СА
4. ФИЗ3М05
21.OMO305
Динамичка метеорологија II 6 3 3       7 О НС
5. ФИЗ3М07
21.OMO306
Mикрометеоролог. 6 3 2       6 О НС
6. ФИЗ3М08
21.OMO307
Динамика облака 6 3 3       7 О НС
7.   Изборни блок 2 бира се 12 ЕСПБ 6 6 4-6       12 И СА
Укупно ЕСПБ у години     60    
 
Изборни блок 1 бира се 12 ЕСПБ у петом семестру
1. ФИЗ3М02
21.OMI101
Историја метеорологије 5 3         6 И
2. ФИЗ3М10
21.OMI102
Утицај Сунчеве активности на време и климу на Земљи 5 3 2       6 И СА
3. ФИЗ3М12
21.OMI103
Даљинска мерења 5 3 3       6 И СА
4. ФИЗ3М09
21.OMI104
Програмирање у метеорологији 2 5 2 3       6 И СА
Изборни блок 2 бира се 12 ЕСПБ у шестом семестру
1. ФИЗ3М13
21.OMI201
Моделирање атмосфере I 6 3 3       6 И СА
2. ФИЗ3М06
21.OMI202
Физичка хемија атмосфере 6 3 3       6 И
3. ФИЗ4Ц08
21.OCI608
Физика екологије 6 2 2       5 И СА
4. ФИЗ3М11
21.OMI204
Динамичка метеорологија III 6 3 2       6 И СА
 
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1. ФИЗ4М01
21.OM0016
Климатологија 7 3 3       7 О НС
2. ФИЗ4М02
21.OM0017
Микрофизика облака 7 3 3       8 О НС
3.   Изборни блок 3 бира се 12 ЕСПБ 7 6 4       12    
4. ФИЗ4М03
21.OM0018
Примењена метеорологија 8 3 3       7 О НС
5. ФИЗ4М04
21.OMO406
Прогноза времена 8 3 3       8 О НС
6.   Изборни блок 4 бира се 12 ЕСПБ 8 6 4       12    
7. ФИЗ4М0П
21.OM4SP1
Стручна пракса 8         6 3 О СА
8. ФИЗ4МИР
21.OM4IR1
Израда завршног рада 8       2   2 О СА
9. 21.OM4ZR1 Завршни рад 8         1 1 O СА
Укупно ЕСПБ у години     60    
 
Изборни блок 3 бира се 12 ЕСПБ у седмом семестру
1. ФИЗ4М05
21.OMI301
Општа циркулација атмосфере 7 3 2       6 И СА
2. ФИЗ4М06
21.OMI302
Моделирање атмосфере II 7 3 2       6 И СА
3. ФИЗ4М07
21.OMI303
Атмосферска турбуленција 7 3 2       6 И СА
4. ФИЗ4М12
21.OMI304
Моделирање загађења у атмосфери 7 3 2       6 И СА
Изборни блок 4 бира се 12 ЕСПБ у осмом семестру
1. ФИЗ4М08
21.OMI401
Модификација времена 8 3 2       6 И СА
2. ФИЗ4М09
21.OMI402
Ваздухопловна метеорологија 8 3 2       6 И СА
3. ФИЗ4М10
21.OMI403
Агрометеорологија 8 3 2       6 И СА
4. ФИЗ4М11
21.OMI404
Време и клима Србије 8 3 2       6 И СА