Дипломске (мастер) академске студије ПРИМЕЊЕНА И КОМПЈУТЕРСКА ФИЗИКА

 

Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус пред.

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

CИР

УЧ

ПРВА ГОДИНА

1.                

ФИЗ5Ц01

Истраживачки студијски рад

1 и 2

НС

ИЗ

 

 

20

20

 

20

2.                

 

Изборни предмети 1

1

НС

ИЗ

2

2

 

4

 

5

3.                

 

Изборни предмети 2

1

НС

ИЗ

2

2

 

4

 

5

4.                

 

Изборни предмети 3

1

НС

ИЗ

2

2

 

4

 

5

5.                

 

Изборни предмети 4

1

НС

ИЗ

2

2

 

4

 

5

6.                

 

Дипломски рад

2

НС

ИЗ

 

 

 

 

20

20

Укупно часова активне наставе

36

20

 

Укупно ЕСПБ

60

Часови активне наставе (недељно):

П = предавања; В = вежбе; СИР=Студијски истраживачки рад; УЧ=Укупни часови активне наставе

Тип предмета: НС = научно-стручни; СА = стручно-апликативни.
Статус предмета: О = обавезни; И
З = изборни.

 

 

Изборни предмети мастер студија

Р. бр.

Шифра

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Сем

Часови активне наставе

ЕСПБ

Тип

П

В

ЛВ

УЧ

1.       

ФИЗ5Ц02

Специјални курс математике за физичаре

9

2

2

 

4

5

НС

1.       

ФИЗ5Ц03

Мрежно програмирање

9

2

2

 

4

5

СА

2.       

ФИЗ5Ц04

Програмирање микроконтролера

9

2

2

 

4

5

СА

3.       

ФИЗ5Ц05

Општа метрологија

9

2

2

 

4

5

НС

4.       

ФИЗ5Ц06

Изабрана поглавља савремене физике

9

2

2

 

4

5

НС

5.       

ФИЗ5Ц07

Изабрана поглавља метрологије

9

2

2

 

4

5

НС

6.       

ФИЗ5Ц08

Аутоматизација процеса мерења

9

2

2

 

4

5

СА

7.       

ФИЗ5Ц09

Основи телекомуникација

9

2

2

 

4

5

СА

8.       

ФИЗ5Ц10

Примена плазме у обради материјала и нанотехнологији

9

2

2

 

4

5

СА

9.       

ФИЗ5Ц11

Основи физике високо температурне плазме

9

2

2

 

4

5

НС

10.   

ФИЗ5Ц12

Глобални ефекти загађења

9

2

2

 

4

5

НС

11.   

ФИЗ5Ц13

Структуре података и алгоритми

9

2

2

 

4

5

НС

12.   

ФИЗ5Ц14

Архитектура рачунара и оперативни системи

9

2

2

 

4

5

НС