Упис студената у прву годину МАСТЕР студија школске 2017/2018

У прву годину мастер студија Физички факултет уписује 60 студента који се финансирају из буџета и 35 студената који плаћају школарину и то:

Смер
Буџет
Самофинансирање
Укупно
Општа физика (А) - 120 ESPB
20
0
20
Општа физика (А) - 60 ESPB
5
15
20
Теоријска и експериментална физика (Б)
15
5
20
Примењена и компјутерска физика (Ц)
10
10
20
Метеорологија (М)
10
5
15


За упис у прву годину мастер студија може конкурисати лице које је завршило основне академске студије одговарајућег смера.

Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата је у понедељак 2. и уторак 3. октобра 2017. године од 10 до 14 часова у Студентској служби Физичког факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1).

За пријаву је потребно:
- пријавни лист (можете га одштампати овде, или добити у Студентској служби)
- кратка стручна биографија
- фотокопија дипломе основних студија или уверења о дипломирању (оригинал на увид)
- фотокопија уверења о положеним испитима (оригинал на увид)
- фотокопија извода из матичне књиге рођених

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата биће објављена у петак 6. октобра. Примедбе на прелиминарну ранг листу могу се предати у понедељак 9. октобра од 10 до 12 часова у Студентској служби. Решења по жалби кандидата доносе се у се у понедељак 9. октобра у 14 часова.

Коначна ранг листа примљених кандидата биће објављена у уторак 10. октобра 2017. године.

Упис

Упис примљених кандидата обавиће се у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13 (приземље, соба бр. 1) у среду 11. и четвртак 12. октобра 2017. године у периоду од 10 до 14 часова.

Документа потребна за упис:

  • индекс (добија се на Факултету)
  • 2 обрасца ШВ-20 (можете га одштампати овде или добити у Студентској служби)
  • оверена копија дипломе основних студија (или уверења о дипломирању)
  • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 cm
  • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице ) и то 1.600 динара за буџетске студенте, а 3.100 динара за самофинансирајуће студенте
  • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (школарина за самофинансирајуће студенте износи 66.000 динара и може се платити у 4 рате).