Катедра за динамичку метеорологију

Шеф Катедре:

Др Ивана Тошић, редовни професор Физичког факултета

Чланови Катедре:

Име и презиме Звање
Др Катарина Вељовић доцент
Др Владан Вучковић ванредни професор
Др Драгана Вујовић ванредни професор
Др Владимир Ђурђевић ванредни професор
Др Дејан Јанц ванредни професор
Др Ивана Тошић ванредни професор
Др Сузана Путниковић доцент