Наставни план по акредитацији 2009

Основне академске студије - студијски програм: МЕТЕОРOЛОГИЈА

 

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

 

Назив предмета

 

Сем.

 

Тип

 

Статус пред.

 

Часови активне наставе

ЕСПБ

П

В

ЛВ

УЧ

ПРВА ГОДИНА

1.

МАТ1M01

Математика 1 Б

1

OO

О

4

4

 

8

9

2.

ФИЗ1M02

Механика

1

ТМ

О

4

3

3

10

11

3.

ФИЗ1M03

Општа метеорологија 1

1

НС

О

3

3

 

6

6

4.

ФИЛ1М04

Енглески језик1

1

ОО

О

2

2

 

4

4

5.

МАТ1М05

Математика 2 Б

2

ОО

О

4

4

 

8

9

6.

ФИЗ1M06

Термодинамика

2

ТМ

О

4

3

3

10

11

8.

ФИЗ1М08

Општа метеорологија 2

2

НС

О

3

3

 

6

6

9.

ФИЛ1М09

Енглески језик 2

2

ОО

О

2

2

 

4

4

Укупно часова активне наставе

56

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

1.

МАТ2M01

Математика 3 Б

3

ТМ

О

4

4

 

8

9

2.

ФИЗ2М02

Oснови математичке физике

3

ОО

О

2

2

 

4

5

3.

ФИЗ2М03

Eлектромагнетизам и атомистика

3

ТМ

О

4

2

3

9

8

4.

ФИЗ2М04

Метеоролошка мерења

3

НС

О

3

 

5

8

7

5.

МАТ2M05

Математика 4 Б

4

ТМ

О

4

4

 

8

9

6.

ФИЗ2М06

Статистика у метеорологији

4

НС

О

4

1

2

7

7

7.

ФИЗ2М07

Физика континуума

4

НС

О

4

3

7

8

8.

ФИЗ2М08

Метеоролошке информације

4

НС

О

3

 

5

8

7

Укупно часова активне наставе

59

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

1.

ФИЗ3М01

Динамичка метеорологијa 1

5

НС

О

3

3

 

6

7

2.

ФИЗ3М02

Историја метеорологије

5

ОО

О

4

 

 

4

5

3.

ФИЗ3М03

Климатологија

5

НС

О

3

 

3

6

6

4.

ФИЗ3М04

Анализа времена

5

НС

О

3

 

6

9

10

5.

ФИЗ3М05

Динамичка метеорологија 2

6

НС

О

3

3

 

6

7

6.

ФИЗ3М06

Динамичка метеорологија 3

6

НС

О

3

3

 

6

7

7.

ФИЗ3М07

Mикрометеорологија

6

НС

О

3

 

3

6

6

8.

ФИЗ3М08

Динамика облака

6

СА

О

3

3

 

6

6

9.

ФИЗ3М09

Примењена метеорологија

6

СА

О

3

3

 

6

6

Укупно часова активне наставе

54

 

Укупно ЕСПБ

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

1.      

ФИЗ4М01

Моделирање атмосфере 1    

7

СА

ИЗ

3

 

3

6

7

2.      

ФИЗ4М02

Асимилација података          

7

СА

ИЗ

3

 

3

6

7

3.      

ФИЗ4М03

Микрофизика облака

7

СА

ИЗ

3

 

3

6

7

4.      

ФИЗ4М04

Општа циркулација атмосфере

7

СА

ИЗ

3

 

3

6

7

5.      

ФИЗ4М05

Атмосферска турбуленција

7

СА

ИЗ

3

 

3

6

7

6.      

ФИЗ4М06

Физичка хемија атмосфере

7

СА

ИЗ

3

 

3

6

7

7.      

ФИЗ4М14

Екологија атмосфере 1

7

СА

ИЗ

3

 

3

6

7

8.      

ФИЗ4М07

Моделирање атмосфере 2    

8

СА

ИЗ

3

 

3

6

7

9.      

ФИЗ4М08

Модификација времена

8

СА

ИЗ

3

 

3

6

7

10.   

ФИЗ4М09

Прогноза времена

8

СА

ИЗ

3

 

3

6

7

11.   

ФИЗ4М10

Даљинска мерења

8

СА

ИЗ

3

 

3

6

7

12.   

ФИЗ4М11

Агрометеорологија

8

СА

ИЗ

3

 

3

6

7

13.   

ФИЗ4М12

Ваздухопловна метеорологија

8

СА

ИЗ

3

 

3

6

7

14.   

ФИЗ4М145

Екологија атмосфере 2

8

СА

ИЗ

3

 

3

6

7

15.   

ФИЗ4Ц08

Физика екологије

8

СА

  ИЗ

2

 

2

4

4

16.   

ФИЗ4М13

Семинарски рад

8

СА

ИЗ

 

 

 

6

4

Укупно часова активне наставе

48

 

УКУПНО ЕСПБ

60

Часови активне наставе (недељно): П = предавања; В = вежбе; ЛВ = лабораторијске вежбе; УЧ=Укупни часови активне наставе

Тип предмета: АО = академско-општеобразовни; ТМ = теоријско-методолошки; НС = научно-стручни; СА = стручно-апликативни.
Статус предмета: О = обавезни; И
З = изборни.