Наставни план по акредитацији 2009

 

Основне академске студије ОПШТА ФИЗИКА

 

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус пред.

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ЛВ

УЧ

ПРВА ГОДИНА

     1.       

ФИЗ1А01

Општа физика 1

1

ТМ

О

4

3

 

7

 

10

     1.       

МАТ1Ц01

Математика 1Ц

1

АО

О

4

4

 

8

 

8

     2.       

ФИЗ1Б04

Лабораторија физике 1

1

СА

О

1

 

2

3

 

3

     3.       

ФИЗ1А03

Општа физика 2

2

ТМ

О

4

3

 

7

 

10

     4.       

МАТ1Ц03

Математика 2Ц

2

АО

О

4

4

 

8

 

8

     5.       

ФИЗ1Б08

Лабораторија физике 2

2

СА

О

1

 

2

3

 

3

     6.       

ХЕМ1Б07

Основи хемије

2

АО

О

2

1

 

3

 

4

     7.       

 

Изборни предмети блок 1

1 и 2

 

ИЗ

 

 

 

11

 

14

Укупно часова активне наставе

50

 

 

Укупно ЕСПБ

60

Часови активне наставе (недељно): П = предавања; В = вежбе; CИР = студијски истраживачки рад;  УЧ=Укупни часови активне наставе.

Тип предмета: АО = академско – опште образовни; ТМ = теоријско методолошки; НС = научно-стручни; СА = стручно-апликативни. Статус предмета: О = обавезни; ИЗ = изборни.

 

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус пред.

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ЛВ

УЧ

ДРУГА ГОДИНА

     8.       

ФИЗ2А01

Општа физика 3

1

ТМ

О

4

3

 

7

 

10

     9.       

ФИЗ2А02

Методе математичке физике

1

АО

О

4

4

 

8

 

8

   10.      

ФИЗ2Б04

Лабораторија физике 3

1

СА

О

1

 

2

3

 

3

   11.      

ПЕД1Б12

Педагогија

1

НС

О

2

 

 

2

 

3

   12.      

ФИЗ2А04

Општа физика 4

2

ТМ

О

4

3

 

7

 

10

   13.      

ФИЗ2Б08

Лабораторија физике 4

2

СА

О

1

 

2

3

 

3

   14.      

ФИЗ2А05

Рачунари у настави физике

2

СА

О

2

 

2

4

 

4

   15.      

ФИЗ2А06

Историја физике

2

НС

О

2

 

 

2

 

3

   16.      

ПЕД1615

Психологија

2

НС

О

2

 

 

2

 

3

   17.      

 

Изборни предмети блок 2

1 и 2

 

ИЗ

 

 

 

  11

 

16

Укупно часова активне наставе

50

 

 

Укупно ЕСПБ

60

 

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус пред.

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ЛВ

УЧ

ТРЕЋА ГОДИНА

   18.      

ФИЗ3А01

Савремена  физика 1

1

НС

О

4

2

2

8

 

10

   19.      

ФИЗ3А02

Лабораторија физике у школи 1

1

СА

О

4

 

3

    7

 

8

   20.      

ФИЗ3А03

Основи електронике

1

НС

О

2

 

2

4

 

5

   21.      

ФИЗ3А05

Дидактика физике

1

НС

О

2

 

 

2

 

3

   22.      

ФИЗ3А06

Савремена  физика 2

2

НС

О

4

2

2

8

 

10

   23.      

ФИЗ3А07

Школска пракса 1

2

СА

О

 

 

 

  

3

5

   24.      

ФИЗ3А08

Физика у школи 1

2

НС

О

3

2

 

    5

 

7

   25.      

 

Изборни предмети блок 3

1 и 2

 

ИЗ

 

 

 

12

 

12

Укупно часова активне наставе

46

 

 

Укупно ЕСПБ

60

 

 

Изборни предметни блок 1:

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус пред.

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ЛВ

УЧ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

     1.       

ФИЛ1Б09

Енглески језик 1

1

АО

ИЗ

2

2

 

4

 

4

     2.       

ФИЛ1Б13

Енглески језик 2

2

АО

ИЗ

2

2

 

4

 

4

     3.       

ФИЗ1Б14

Филозофија природних наука

2

АО

ИЗ

2

2

 

4

 

4

     4.       

ФИЗ1Б03

Обрада резултата мерења

1

СА

ИЗ

2

 

3

    5

 

6

     5.       

ФИЗ1А05

Основи информатике

1

СА

ИЗ

2

 

2

4

 

4

     6.       

ФИЗ1А06

Основи програмирања

2

СА

ИЗ

2

 

2

4

 

4

     7.       

ФИЗ1Ц08

Практикум из физике и математике

1

СА

ИЗ

2

 

 

2

 

2

 

Изборни предметни блок 2:

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус пред.

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ЛВ

УЧ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

     1.       

ФИЛ1Б09

Енглески језик 1

1

АО

ИЗ

2

2

 

4

 

4

     2.       

ФИЛ1Б13

Енглески језик 2

2

АО

ИЗ

2

2

 

4

 

4

     3.       

ФИЗ1Б14

Филозофија природних наука

2

АО

ИЗ

2

2

 

4

 

4

     4.       

ФИЗ1Б03

Обрада резултата мерења

1

СА

ИЗ

2

 

3

    5

 

6

     5.       

ФИЗ1А05

Основи информатике

1

СА

ИЗ

2

 

2

4

 

4

     6.       

ФИЗ1А06

Основи програмирања

2

СА

ИЗ

2

 

2

4

 

4

     7.       

ФИЗ1Ц07

Рачунари у обради слике и зв.

1

СА

ИЗ

2

 

 

2

 

2

     8.       

ФИЗ1Б11

Апликативни софтвер

1

СА

ИЗ

2

2

 

4

 

4

     9.       

ФИЗ1Ц08

Практикум из физике и математике

1

СА

ИЗ

2

 

 

2

 

2

   10.      

МАТ2А02

Увод у астрофизику

2

СА

ИЗ

2

2

 

4

 

2

   11.      

ФИЗ4Ц18

Лабораторија савремене физике

2

СА

ИЗ

2

 

 

2

 

3

   12.      

ФИЗ1Ц06

Велики експерименти у физици

1,2

НС

ИЗ

2

 

 

2

 

2

   13.      

ФИЗ2А01

Основи теоријске механике

1

ТМ

ИЗ

2

2

 

4

 

5

   14.      

МАТ2Б02

Математика III Б

1

ТМ

ИЗ

4

4

 

8

 

8

   15.      

МАТ2Б07

Математика IV Б

2

ТМ

ИЗ

4

4

 

8

 

8

 

Изборни предметни блок 3:

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус пред.

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ЛВ

УЧ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

   1.       

ФИЛ1Б09

Енглески језик 1

1

АО

ИЗ

2

2

 

4

 

4

   2.       

ФИЛ1Б13

Енглески језик 2

2

АО

ИЗ

2

2

 

4

 

4

   3.       

ФИЗ1Б14

Филозофија природних наука

2

АО

ИЗ

2

2

 

4

 

4

   4.       

ФИЗ1Б03

Обрада резултата мерења

1

СА

ИЗ

2

 

3

    5

 

6

   5.       

ФИЗ1А05

Основи информатике

1

СА

ИЗ

2

 

2

4

 

4

   6.       

ФИЗ1А06

Основи програмирања

2

СА

ИЗ

2

 

2

4

 

4

   7.       

ФИЗ1Ц07

Рачунари у обради слике и зв.

1

СА

ИЗ

2

 

 

2

 

2

   8.       

ФИЗ1Б11

Апликативни софтвер

1

СА

ИЗ

2

2

 

4

 

4

9.      

ФИЗ3Ц04

Термотехника

1

СА

ИЗ

2

2

 

4

 

4

10.      

ФИЗ4Ц09

Енергетика

2

СА

ИЗ

2

 

 

2

 

2

11.      

ФИЗ4Ц08

Физика екологије

2

СА

ИЗ

2

2

 

4

 

4

12.      

ФИЗ4Ц05

Примењена спектроскопија

1

СА

ИЗ

2

 

2

4

 

4

13.      

ФИЗ4Ц10

Испитивање материјала

2

СА

ИЗ

2

 

2

4

 

4

14.      

МАТ2А02

Увод у астрофизику

2

СА

ИЗ

2

2

 

4

 

2

15.      

ФИЗ3А02

Пројекат

2

СА

ИЗ

2

2

 

4

 

5

16.      

ФИЗ4Ц18

Лабораторија савремене физ.

2

СА

ИЗ

2

 

 

2

 

3

17.      

ФИЗ1Ц06

Велики експерименти у физици

1

НС

ИЗ

2

 

2

4

 

2

18.      

МАТ2Б02

Математика III Б

1

ТМ

ИЗ

4

4

 

8

 

8

19.      

МАТ2Б07

Математика IV Б

2

ТМ

ИЗ

4

4

 

8

 

8

20.      

ФИЗ3А03

Основи статистичке физике

2

НС

ИЗ

2

2

 

4

 

5

21.      

ФИЗ2А01

Основи теоријске механике

1

ТМ

ИЗ

2

2

 

4

 

5

22.      

ФИЗ3А01

Квантна механика

2

ТМ

ИЗ

3

2

 

5

 

6

23.      

ФИЗ3А04

Основи електродинамике

2

СА

ИЗ

2

2

 

4

 

5

24.
ПЕД3А01
Комуникација у одељењу и школи
1
АО
ИЗ
2
2
3
25.
ПЕД4А01
Когнитивна психологија
2
АО
ИЗ
2
2
3