Наставни план по акредитацији 2009

Основне академске студије – ПРИМЕЊЕНА И КОМПЈУТЕРСКА ФИЗИКА

 

 

Р. бр.

Шифра

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Сем

Часови активне наставе

ЕСПБ

Тип

П

В

ЛВ

УЧ

 

 

ПРВА ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

1.

ФИЗ1Б01

Физичка механика

1

4

3

 

7

9

TM

2.

МАТ1Ц01

Математика 1 Ц

1

4

4

 

8

8

OA

3.

ФИЗ1Б04

Лабораторија физике 1

1

1

 

2

3

3

СА

4.

ФИЗ1Б03

Обрада резултата мерења

1

2

3

 

5

6

СА

5.

ФИЗ1Б05

Молекуларна физика и термодинамика

2

4

3

 

7

9

TM

6.

ХЕМ1Б07

Основи хемије

2

2

1

 

3

4

OA

7.

ФИЗ1Ц02

Програмирање

2

2

2

 

4

4

СА

8.

МАТ1Ц03

Математика 2 Ц

2

4

4

 

8

8

OA

9.

ФИЗ1Б08

Лабораторија физике 2

2

1

 

2

3

3

СА

 

 

Изборни предмети прве и друге године

 

 

 

 

 

6

ОА

 

 

Укупно

 

 

 

 

 

60

 

 

 

Друга година

 

 

 

 

 

 

 

10.

ФИЗ2Б01

Eлектромагнетизам

3

4

3

 

7

9

ТМ

11.

ФИЗ2Ц01

Oснови математичке физике

3

2

2

 

4

5

ТМ

12.

ФИЗ2Ц02

Нумерички методи у физици

3

2

2

 

4

5

СА

13.

ФИЗ2Б04

Лабораторија 3

3

  1

 

2

3

3

СА

14.

ФИЗ2Б06

Таласи и оптика

4

4

3

 

7

9

ТМ

15.

ФИЗ2Ц03

Класична теоријска физика 1

4

3

2

 

5

5

ТМ

16.

ФИЗ2Ц04

Објектно-орјентисано програмирање

4

2

 

2

4

5

СА

17.

ФИЗ2Б08

Лабораторија физике 4

4

  1

 

2

3

3

СА

 

 

Изборни блок МАТ

 

 

 

 

 

16

ОА/ТМ

 

 

Укупно

 

 

 

 

 

60

 

 

 

Изборни предмети прве и друге године

 

Р. бр.

Шифра

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Сем

Часови активне наставе

ЕСПБ

Тип

П

В

ЛВ

УЧ

1.       

ФИЛ1Б09

Енглески језик I

1,3

2

2

 

4

4

ОА

ПЕД1Б12

Педагогијa

1,3

2

 

 

2

3

ОА

2.       

ФИЗ1Ц06

Велики експерименти у физици

1,3

2

 

 

2

2

ОА

3.       

ФИЗ1Ц07

Рачунари у обради слике и звука

1,3

2

 

 

2

2

ОА

4.       

ФИЗ1Ц08

Практикум из математике и физике

1,3

2

 

 

2

2

ОА

5.       

ФИЛ1Б13

Енглески језик II

2,4

2

2

 

4

4

ОА

6.       

ФИЗ1Б14

Филозофија природних наука

2,4

2

2

 

4

4

ОА

7.       

ФИЗ1Ц09

Популаризација физике

2,4

2

 

 

2

2

ОА

8.       

ПЕД1Б15

Психологија

2,4

2

 

 

2

3

ОА

9.       

ФИЗ1Ц10

Изабрана поглавља нанофизике

2,4

2

 

 

2

2

ОА

 

Шифра

Изборни блок МАТ могућност 1

 

 

 

 

 

 

 

МАТ2Ц05

Математика 3 Ц

3

4

5

 

9

10

ОА

 

Изборни предмети прве и друге године

 

 

 

 

 

6

ОА

 

Шифра

Изборни блок МАТ могућност 2

 

 

 

 

 

 

 

МАТ2Б02

Математика 3 Б

3

4

  4

 

8

9

OA

МАТ2Б07

Математика 4 Б

4

4

  4

 

8

9

TM

 

 

Напомена:  На првој години студент може да бира предмете из изборног блока прве и друге годи-не, а на другој години  бира који ће математички блок слушати - у случају могућности 1 бира се још предмета из изборног блока прве и друге године.

 

МОДУЛ 1.

 

Р. бр.

Шифра

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Сем

Часови активне наставе

ЕСПБ

Тип

П

В

ЛВ

УЧ

ТРЕЋА ГОДИНА

1.       

ФИЗ3Ц01

Класична теоријска физика 2

5

2

2

 

4

5

НС

2.       

ФИЗ3Ц02

Електроника за физичаре

5

4

2

3

9

9

СА

3.       

ФИЗ3Ц03

Квантна физика

5

3

2

 

5

5

НС

4.       

ФИЗ3Ц04

Термотехника

5

2

2

 

4

4

СА

5.       

ФИЗ3Ц05

Класична теоријска физика 3

6

2

2

 

4

5

НС

6.       

ФИЗ3Ц06

Oснови атомске физике

6

4

2

3

9

9

НС

7.       

ФИЗ3Ц07

Електрична мерења

6

2

 

3

5

5

НС

8.       

ФИЗ3Ц08

Аутоматско управљање

6

2

2

 

4

4

СА

9.       

 

Изборни предмети треће године

 

 

 

 

 

14

 

 

 

Укупно

 

 

 

 

 

60

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

1.       

ФИЗ4Ц01

Физика језгра и честица Ц

7

4

2

3

9

9

НС

2.       

ФИЗ4Ц02

Основи физике јонизованих гасова

7

2

 

2

4

4

НС

3.       

ФИЗ4Ц03

Квантна оптика

7

2

2

 

4

6

НС

4.       

ФИЗ4Ц04

Eлектротехника

7

2

2

 

4

4

СА

5.       

ФИЗ4Ц05

Примењена спектроскопија

7

2

 

2

4

4

НС

6.       

ФИЗ4Ц06

Физика чврстог стања Ц

8

4

 

3

7

7

НС

7.       

ФИЗ4Ц07

Метрологија и стандардизација

8

4

 

3

7

7

НС

8.       

ФИЗ4Ц08

Физика екологије

8

2

 

2

4

4

НС

9.       

ФИЗ4Ц09

Енергетика

8

2

 

 

2

3

СА

10.   

ФИЗ4Ц10

Испитивање материјала

8

2

 

2

4

4

НС

11.   

 

Изборни предмети четврте године

 

 

 

 

 

8

 

 

 

Укупно

 

 

 

 

 

60

 

 

МОДУЛ 2.

 

Р. бр.

Шифра

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Сем

Часови активне наставе

ЕСПБ

Тип

П

В

ЛВ

УЧ

ТРЕЋА ГОДИНА

1.       

ФИЗ3Ц01

Класична теоријска физика 2

5

2

2

 

4

5

НС

2.       

ФИЗ3Ц02

Електроника за физичаре

5

4

2

3

9

9

СА

3.       

ФИЗ3Ц03

Квантна физика

5

3

2

 

5

5

НС

4.       

ФИЗ3Ц02

Увод у информационе системе

5

2

 

2

4

4

НС

5.       

ФИЗ3Ц04

Класична теоријска физика 3

6

2

2

 

4

5

НС

6.       

ФИЗ3Ц06

Oснови атомске физике

6

4

2

3

9

9

НС

7.       

ФИЗ3Ц07

Електрична мерења

6

2

 

3

5

5

СА

8.       

ФИЗ3Ц09

Базе података

6

2

2

 

4

4

СА

9.       

 

Изборни предмети треће године

 

 

 

 

 

14

НС

 

 

Укупно

 

 

 

 

 

60

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

1.       

ФИЗ4Ц01

Физика језгра и честица Ц

7

4

2

3

9

9

НС

2.       

ФИЗ4Ц02

Основи физике јонизованих гасова

7

2

 

2

4

4

НС

3.       

ФИЗ4Ц03

Квантна оптика

7

2

2

 

4

6

НС

4.       

ФИЗ4Ц11

Компјутерске симулације у физици

7

2

2

 

4

5

НС

5.       

ФИЗ4Ц06

Физика чврстог стања Ц

8

4

 

3

7

7

НС

6.       

ФИЗ4Ц07

Метрологија и стандардизација

8

4

 

3

7

7

НС

7.       

ФИЗ4Ц12

Интернет технологије

8

2

2

 

4

4

СА

8.       

ФИЗ4Ц13

Дистрибуирани рачунарски системи

8

2

2

 

4

4

СА

9.      

ФИЗ3Ц03

Основе рачунарске технике

8

2

2

 

4

4

НС

10.   

 

Изборни предмети четврте године

 

 

 

 

 

10

 

 

 

Укупно

 

 

 

 

 

60

 

 


Напомена: Студент бира један од два модула, у оквиру модула постоји изборност, а изборни предмети су заједнички за оба модула. Студент може да слуша обавезне предмете другог модула као изборне. Као изборне може да слуша и изборне предмете прве и друге године.

 

Изборни предмети треће године

 

Р. бр.

Шифра

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Сем

Часови активне наставе

ЕСПБ

Тип

П

В

ЛВ

УЧ

1.       

ФИЗ3Ц12

Физика сензора

5

2

 

2

4

4

НС

2.       

ФИЗ3Ц13

Масена спектрометрија и физика вакуума

5

2

 

2

4

4

НС

3.       

ФИЗ3Ц14

Програмирање интернет страница

5

2

 

2

4

4

НС

4.       

ФИЗ3Ц15

Мерни и контролни системи у индустрији и енергетици

6

2

 

2

4

4

СА

5.       

ФИЗ3Ц16

Геометријска оптика и оптички инструменти

6

2

1

1

4

4

НС

 

Изборни предмети четврте године

 

Р. бр.

Шифра

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Сем

Часови активне наставе

ЕСПБ

Тип

П

В

ЛВ

УЧ

1.       

ФИЗ4Ц14

Мерно – инструментална  техника

7

2

 

2

4

4

СА

2.       

ФИЗ4Ц15

Примена ласера у индустрији

7

2

 

2

4

4

СА

3.       

ФИЗ4Ц16

Акустика

7

2

2

 

4

4

СА

4.       

ФИЗ4Ц17

Примена плазме у индустрији и заштити животне средине

8

2

 

2

4

4

СА

5.       

ФИЗ4Ц18

Лабораторија савремене физике

8

2

 

 

2

3

НС

 

 

Тип

Услов (%)

Услов(ЕСПБ)

Модул 1

Модул 2

СА-стручно апликативни

30

72

66

70

НС-научно стручни

35

84

78

78

TM -теоријско методолошки

20

48

46-52

46-52

ОА -академско-општеобразовни

15

36

34-42

34-42