Најава одбрана завршних радова студената

НИКОЛА ГОЛЕШ, студент мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална физика, браниће свој мастер рад под називом: „СПЕКТРОСКОПСКА ИСПИТИВАЊА КОНТИНУАЛНИХ И ИМПУЛСНИХ ИЗВОРА ПЛАЗМЕ У VUV ОБЛАСТИ“ у петак, 1. јула 2022. године у 17 часова у сали 665.

Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 29. јуна 2022. године у саставу: проф. др Милорад Кураица, руководилац рада, проф. др Братислав Обрадовић и др Горан Сретеновић.

30.6.2022.

Дипломирани метеоролог АЛБЕРТ РУМАН , браниће своју докторску дисертацију под називом "УТИЦАЈ ПРОМЕНЕ БИОСФЕРЕ У ПАНОНСКОМ БАСЕНУ НА ЛОКАЛНУ И РЕГИОНАЛНУ КЛИМУ ТОКОМ ПРОЛЕЋНИХ, ЛЕТЊИХ И ЈЕСЕЊИХ МЕСЕЦИ" у петак  8. јула 2022. године у 13:00 часова у Великој сали на Институту за метеорологију, Добрачина 16.

Комисија за одбрану докторске дисертације кандидата именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 27. априла 2022. године у саставу: проф. др Владимир Ђурђевић, проф. др Ивана Тошић доц. др Мирјам Вујадиновић Мандић.

30.6.2022.