Најава одбрана завршних радова студената

САША ЖИВКОВИЋ, студент мастер студија физике, смер Општа физика, браниће свој мастер рад под називом: "РАЗВОЈ ИНТЕРАКТИВНИХ АЛАТА ЗА УЧЕЊЕ КОНЦЕПАТА ИЗ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА У СРЕДЊОШКОЛСКОЈ НАСТАВИ ФИЗИКЕ" у среду, 24. јануара 2024. године у 14 часова у сали 665.

Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 26. априла 2023. године у саставу: доц. др Зоран Поповић, ментор доц. др Саша Ивковић, доц. др Бранислава Вучетић.

17.1.2024.

Мастер физичар, СТЕФАН СТОЈКУ, браниће своју докторску дисертацију под називом "ОДРЕЂИВАЊЕ ОСОБИНА КВАРК ГЛУОНСКЕ ПЛАЗМЕ ПОМОЋУ ВИСОКОЕНЕРГИЈСКИХ ЧЕСТИЦА" (Properties of Quark-Gluon Plasma Inferred from Hight-p ̝ Data), у петак 22. децембра 2023. године у 17:00 часова у сали 661 на Физичком факултету, Студентски трг 12,  III спрат.

Комисија за одбрану докторске дисертације кандидата именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 8. новембра 2023. године у саставу: проф. др Маја Бурић, проф. др Воја Радовановић, др Бојана Илић.

19.12.2023.

Мастер физичар, ПЕТАР МИТРИЋ , браниће своју докторску дисертацију под називом "СПЕКТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ И ПОКРЕТЉИВОСТ ХОЛШТАЈНОВОГ ПОЛАРОНА" (Spectral functions and mobility of the Holstein polaron)   у четвртак 21. децембра 2023. године у 17:00 часова у сали 661 на Физичком факултету, Студентски трг 12,  III спрат.

Комисија за одбрану докторске дисертације кандидата именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 8. новембра 2023. године у саставу: проф. др Ђорђе Спасојевић, проф. др Божидар Николић, др Антун Балаж.

19.12.2023.

НОРА ТРКЉА БОЦА, мастер физичар, браниће своју докторску дисертацију под називом "МАГНЕТОПЛАЗМЕНИ КОМПРЕСОР КАО ИЗВОР ПЛАЗМЕНОГ МЛАЗА ЗА ПОТРЕБЕ МОДИФИКАЦИЈЕ ПОВРШИНА МАТЕРИЈАЛА" у среду 15. новембра 2023. године у 13:00 часова у сали 661.

Докторска дисертација је урађена под менторством др Милорада Кураице, редовног професора Физичког факултета Универзитета у Београду. Комисија за одбрану докторске дисертације именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 20. септембра 2023. године у саставу: проф. др Милорад Кураица, проф. др Братислав Обрадовић и др Миливоје Ивковић.

13.10.2023.

ДИАНА ДРАГОЈЕВИЋ, студент мастер студија физике, смер Примењена и компјутерска физика, браниће свој мастер рад под називом: „РАЗВОЈ СКРИПТ АЛАТА ЗА КОНТРОЛУ ПАРАМЕТАРА У myPhysicsLab СИМУЛАЦИЈАМА“ у среду, 4. октобра 2023. године у 12 часова у сали 665.

Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 20. септембра 2023. године у саставу: проф. др Зоран Николић, ментор проф. др Едиб Добарџић доц. др Ненад Тадић.

3.10.2023.

ГОРДАНА ПОПОВИЋ, студент мастер студија физике, смер Примењена и компјутерска физика, браниће свој мастер рад под називом: "КАРАКТЕРИЗАЦИЈА АРГОНСКОГ И КИСЕОНИЧНОГ ПРАЖЊЕЊА НА НИСКОМ ПРИТИСКУ КОРИШЋЕНОГ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈУ ЗЕОЛИТА" у петак, 29. септембра 2023. године у 12 часова у сали 665.

Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 29. јуна 2022. године у саставу: др Никола Шкоро, ментор проф. др Братислав Обрадовић проф. др Стеван Стојадиновић.

27.9.2023.

АНА СТОЈАНОВИЋ, мастер студент метеорологије, браниће свој мастер рад под називом: „АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА СЛУЧАЈА СНЕЖНИХ ПАДАВИНА У АПРИЛУ 2023. У СРБИЈИ" у четвртак, 28. септембра 2023. године у 13 часова у Институту за метеорологију, Добрачина 16.

Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 20. септембра 2023. године у саставу: доц. др Катарина Вељовић Корачин, руководилац рада, проф. др Владимир Ђурђевић, проф. др Ивана Тошић.

27.9.2023.

ЈОВАН ЈАЊИЋ, студент мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална физика, браниће свој мастер рад под називом: "ТИП II-B СУПЕРСТРУНА - ЕФЕКТИВНА ТЕОРИЈА, НЕКОМУТАТИВНОСТ И T-ДУАЛНОСТ" у петак, 29. септембра 2023. године у 9 часова у сали 661.

Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 23. јуна 2021. године у саставу: др Бојан Николић, ментор проф. др Воја Радовановић проф. др Марија Димитријевић.

27.9.2023.

МИХАИЛО БОШКОВИЋ, студент мастер студија физике, смер Општа физика, браниће свој мастер рад под називом: „ПРОУЧАВАЊЕ УТИЦАЈА МОДИФИКОВАЊА СТРУКТУРЕ ПОЛИ(ЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТА) НА УДЕО ДИФУЗНО РАСЕЈАНЕ СВЕТЛОСТИ КРОЗ УЗОРАК, КОРИШЋЕЊЕМ СПЕКТРОФОТОМЕТРА СА ИНТЕГРАЦИОНОМ СФЕРОМ“ у петак, 29. септембра 2023. године у 12 часова у сали 661.

Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 28. јуна 2023. године у саставу: проф. др Славица Малетић, ментор проф. др Андријана Жекић доц. др Зорица Поповић.

27.9.2023.

МИХАИЛО РИСТАНОВИЋ, студент мастер студија физике, смер Општа физика, браниће свој мастер рад под називом: „СТАВОВИ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА О РЕАЛИЗОВАНОЈ ОНЛАЈН НАСТАВИ ФИЗИКЕ“ у петак, 29. септембра 2023. године у 15 часова у сали 665.

Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 20. септембра 2023. године у саставу: проф. др Андријана Жекић, ментор доц. др Саша Ивковић доц. др Бранислава Вучетић.

26.9.2023.

ЈОВАН МИТИЋ, студент мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална физика, браниће свој мастер рад под називом: „ПОТРАГА ЗА ЧЕТВОРОСТРУКИМ САМОИНТЕРАКЦИЈАМА ХИГСОВОГ БОЗОНА У ПРОЦЕСИМА ННН→6b НА ВЕЛИКОМ ХАДРОНСКОМ СУДАРАЧУ: РЕКОНСТРУКЦИЈА ФИНАЛНИХ СТАЊА СА ТРИ ХИГСОВА БОЗОНА КОРИШЋЕЊЕМ МРЕЖА СА МЕХАНИЗМОМ ПАЖЊЕ КОЈЕ ОДРЖАВАЈУ СИМЕТРИЈУ СИСТЕМА (SPANet)“ у петак, 29. септембра 2023. године у 10 часова у сали 665.

Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 20. септембра 2023. године у саставу: проф. др Предраг Миленовић, ментор др Марко Стаменковић доц. др Никола Коњик.

26.9.2023.

НИКОЛА НЕШКОВИЋ, студент мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална физика, браниће свој мастер рад под називом: „ТОПОЛОШКО СПАРИВАЊЕ КОМПОЗИТНИХ ФЕРМИОНА“ у четвртак, 28. септембра 2023. године у 11 часова у сали 665.

Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 28. јуна 2023. године у саставу: проф. др Милица Миловановић, ментор др Антун Балаж доц. др Драгољуб Гочанин проф. др Марија Димитријевић Ћирић.

26.9.2023.

НЕМАЊА МАДИЋ, студент мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална физика, браниће свој мастер рад под називом: „КЛАСИФИКАЦИЈА ОПСТРУКОВАНИХ АТОМСКИХ ЛИМИТА КОД КВАЗИ-ЈЕДНОДИМЕНЗИОНАЛНИХ КРИСТАЛА“ у среду, 27. септембра 2023. године у 14 часова у сали 665.

Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 28. јуна 2023. године у саставу: проф. др Саша Дмитровић, ментор проф. др Татјана Вуковић проф. др Иванка Милошевић.

26.9.2023.

БОГДАН СТАНОЈЕВИЋ, студент мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална физика, браниће свој мастер рад под називом: „ТОПОЛОШКА ГРАНИЧНА СТАЊА КОД КВАЗИ-ЈЕДНОДИМЕНЗИОНАЛНИХ КРИСТАЛА“ у среду, 27. септембра 2023. године у 15 часова у сали 665.

Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 28. јуна 2023. године у саставу: проф. др Саша Дмитровић, ментор проф. др Татјана Вуковић проф. др Иванка Милошевић.

25.9.2023.

ИРИНА СТАНОЈЕВИЋ, студент мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална физика, браниће свој мастер рад под називом: "УТИЦАЈ ЕЛЕКТРИЧНЕ И МАГНЕТНЕ ДИПОЛНЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ НА ОБЛИК ФЕРМИ ПОВРШИ У УЛТРАХЛАДНИМ КВАНТНИМ ГАСОВИМА" у среду, 27. септембра 2023. године у 16 часова у сали 665.

Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 28. јуна 2023. године у саставу: др Антун Балаж, ментор проф. др Милица Миловановић, ментор доц. др Светислав Мијатовић.

25.9.2023.

МАТЕЈА ЈОВАНОВИЋ, студент мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална физика, браниће свој мастер рад под називом: „СИМУЛАЦИЈЕ СТРУКТУРНИХ, ТЕРМОДИНАМИЧКИХ И МЕХАНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА МЕШАВИНЕ ЈОНСКЕ ТЕЧНОСТИ И ВОДЕ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛАРНЕ ДИНАМИКЕ: ПРИМЕР [bmim]+[PF6]- ЈОНСКЕ ТЕЧНОСТИ“

у петак, 22. септембра 2023. године у 18 часова у сали 665. Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 20. септембра 2023. године у саставу: проф. др Сунчица Елезовић-Хаџић, ментор, др Миљан Дашић, ментор, доц. др Светислав Мијатовић.

20.9.2023.

ВЛАДАН ЂУКИЋ, студент мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална физика, браниће свој мастер рад под називом: „ФУНДАМЕНТАЛНЕ СТРУНЕ, ТЕРМАЛНИ ХОРИЗОНТИ И МАКСИМАЛНИ ХАОС" у четвртак, 21. септембра 2023. године у 14 часова у сали 665.

Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 20. септембра 2023. године у саставу: проф. др Воја Радовановић, ментор др Михаило Чубровић, ментор доц. др Драгољуб Гочанин.

20.9.2023.

ДАНИЈЕЛ ОБРИЋ, мастер физичар, браниће своју докторску дисертацију под називом "T-DUALIZATION OF BOSONIC STRING AND TYPE IIB SUPERSTRING IN PRESENCE OF COORDINATE DEPENDENT BACKGROUND FIELDS" (Т-дуализација бозонске струне и тип IIB суперструне у пристуству координатно зависних позадинских поља) у понедељак  18. септембра 2023. године у 15:00 часова у сали 661 на Физичком факултету, Студентски трг 12,  III спрат.

Комисија за одбрану докторске дисертације кандидата именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 31. маја 2023. године у саставу: проф. др Маја Бурић, проф. др Воја Радовановић, др Бранислав Цветковић.

15.9.2023.

Мастер физичар, ИЛИЈА ИВАНИШЕВИЋ, браниће своју докторску дисертацију под називом "COURANT ALGEBROIDS IN BOSONIC STRING THEORY" (Курантови алгеброиди у бозонској теорији струна) у петак 15. септембра 2023. године у 18:00 часова у сали 661 на Физичком факултету, Студентски трг 12, III спрат.

Комисија за одбрану докторске дисертације кандидата именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 31. маја 2023. године у саставу: проф. др Воја Радовановић, проф. др Маја Бурић и др Бојан Николић.

13.9.2023.

ЛУКА СТОКИЋ, мастер студент метеорологије, браниће свој мастер рад под називом: „КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ НА АЛПИМА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ТУРИЗАМ, СПОРТ И БИОДИВЕРЗИТЕТ" у петак, 08. септембра 2023. године у 12 часова у Институту за метеорологију, Добрачина 16.

Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 22. марта 2023. године у саставу: проф. др Владимир Ђурђевић, руководилац рада, проф. др Ивана Тошић, доц. др Катарина Вељовић Корачин.

8.9.2023.

МАРТИНА МИНА САВИЋ, студент мастер студија физике, смер Примењена и компјутерска физика, браниће свој мастер рад под називом: СТУДИЈА ПРОДУКЦИЈЕ K0s МЕЗОНА У ЦЕНТРАЛНИМ 40Ar + 45Sc СУДАРИМА НА ЕНЕРГИЈИ ОД 30 GeV НА NA61/SHINEу уторак, 12. септембра 2023. године у 12 часова у сали 665.

Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 28. јуна 2023. године у саставу: доц. др Душко Латас, ментор, др Марјан Ћирковић, ментор и доц. др Никола Коњик.

6.9.2023.

ЕМА МАРИЧИЋ, студент мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална физика, браниће свој мастер рад под називом: „ПОТРАГА ЗА ХИГСОВИМ БОЗОНОМ НАСТАЛИМ У АСОЦИЈАЦИЈИ СА ПАРОМ ТОП КВАРК-АНТИКВАРК У РАСПАДУ НА ПАР БОТОМ КВАРК-АНТИКВАРК ПРИ ВИСОКИМ ВРЕДНОСТИМА ТРАНСВЕРЗАЛНОГ ИМПУЛСА ХИГСОВОГ БОЗОНА“ (Search for the Higgs boson produced in association with a top quark pair and decaying to a bottom quark pair at high values of Higgs transverse momentum) у понедељак 4. септембра 2023. године у 12 часова у сали 665.

Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 28. јуна 2023. године у саставу: проф. др Предраг Миленовић, ментор, др Јелена Јовићевић,  ментор, доц. др Никола Коњик, доц . др Душко Латас, др Лидија Живковић.

31.8.2023.

САША СТОЈАНОВИЋ, студент мастер студија физике, смер Општа физика, браниће свој мастер рад под називом: "ГЕОМЕТРИЈСКА ОПТИКА НА МАГНЕТНОЈ ТАБЛИ" у среду, 12. јула 2023. године у 12 часова у сали 665.

Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 14. септембра 2022. године у саставу: доц. др Саша Ивковић, ментор, проф. др Братислав Обрадовић, проф. др Андријана Жекић.

10.7.2023.

ЗОРА БЕЉИЋ, мастер студент метеорологије, браниће свој мастер рад под називом: „АНАЛИЗА СУПЕРЋЕЛИЈА НА ОСНОВУ РАДАРСКИХ МЕРЕЊА ЗА ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ПОКРИВА РАДАРСКИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО ЗА ПЕРИОД ОД 2008. ДО 2018. ГОДИНЕ" у уторак, 11. јула 2023. године у 14 часова у Институту за метеорологију, Добрачина 16. Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 14. септембра 2022. године у саставу: проф. др Драгана Вујовић, руководилац рада, проф. др Дејан Јанц, проф. др Владан Вучковић.

5.7.2023.

АНА ВРАНИЋ, мастер физичар, браниће своју докторску дисертацију под називом "EVOLVING COMPLEX NETWORKS: STRUCTURE AND DYNAMICS" (Растуће комплексне мреже: структура и динамика), у четвртак 6. јула 2023. године у 17.00 часова у сали 661. Докторска дисертација је урађена под менторством др Марије Митровић Данкулов, вишег научног сарадника Института за физику. Комисија за одбрану докторске дисертације именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 31. маја 2023. године у саставу: проф. др Сунчица Елезовић Хаџић, доц. др Светислав Мијатовић и др Антун Балаж. 

3.7.2023.

ТИЈАНА РАДЕНКОВИЋ, мастер физичар, браниће своју докторску дисертацију под називом "ВИШЕ ГРАДИЈЕНТНЕ ТЕОРИЈЕ И КВАНТНА ГРАВИТАЦИЈА", у уторак 4.  јула 2023.године у 11:00 часова у сали 661. Докторска дисертација је урађена под менторством др Марка Војиновића, вишег научног сарадника Института за физику. Комисија за одбрану докторске дисертације именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 31. маја 2023. године у саставу: проф. др Маја Бурић, проф. др Воја Радовановић и др Бранислав Цветковић.

30.6.2023.

НИКОЛА САВИЋ, студент мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална физика, браниће свој мастер рад под називом: "КЛАСИЧНИ И КВАНТНИ ХАОС У РАСЕЈАЊУ ВИСОКО ЕКСЦИТОВАНИХ СТРУНА" у понедељак, 3. јула 2023. године у 15 часова у сали 665. Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 31. маја 2023. године у саставу: проф. др Марија Димитријевић Ћирић, ментор, др Михаило Чубровић, ментор, доц. др Драгољуб Гочанин.

30.6.2023.

ЈЕЛЕНА СРЕДИЋ, студент мастер студија физике, смер Примењена и компјутерска физика, браниће свој мастер рад под називом: "ZrO2 ТЕТРАГОНАЛНИ И КУБИЧНИ УЗОРАК ДОПИРАН Y: СТРУКТУРНА АНАЛИЗА И ЕЛЕКТРОНСКИ ПРОРАЧУН" у петак, 30. јуна 2023. године у 12 часова у сали 665. Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 25. јануара 2023. године у саставу: др Ана Капиџић, ментор проф. др Зоран Николић, ментор проф. др Душан Поповић.

29.6.2023.

ИСИДОРА НАЈДХЕФЕР, студент мастер студија физике, смер Примењена и компјутерска физика, браниће свој мастер рад под називом: "ЦИРКОНИЈУМ-АЛУМИНИДИ ZrAl3 И Zr3Al ДОПИРАНИ ТАНТАЛОМ: ХИПЕРФИНЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКИ ПРОРАЧУНИ" у петак, 30. јуна 2023. године у 11 часова у сали 665. Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 22. фебруара 2023. године у саставу: др Ана Капиџић, ментор проф. др Зоран Николић, ментор проф. др Душан Поповић.

29.6.2023.

ВИОЛЕТА СТАНКОВИЋ, мастер физичар, браниће своју докторску дисертацију под називом "МОДЕЛИРАЊЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ ПОВРШИНЕ ЦЕЛУЛОЗНИХ МАТЕРИЈАЛА СА CO2 ПЛАЗМАМА", у четвртак 15. јуна 2023. године у 17:00 часова у сали 661. Докторска дисертација је урађена под менторством др Горана Попарића, редовног професора Физичког факултета Универзитета у Београду.

Комисија за одбрану докторске дисертације именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 26. априла 2023. године у саставу: проф. др Владимир Милосављевић, проф. др Бећко Касалица и доц. др Мирослав Ристић.

14.6.2023.

МУНЕВЕРА ХАМИДОВИЋ, студент мастер студија физике, смер Општа физика, браниће свој мастер рад под називом: "ПРИСТУПИ УЧЕНИКА У РЕШАВАЊУ ОДАБРАНИХ ЗАДАТАКА ИЗ ТЕРМОДИНАМИКЕ" у среду, 24. маја 2023. године у 13 часова у сали 665.

Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 25. јануара 2023. године у саставу: проф. др Андријана Жекић,  руководилац рада, доц. др Саша Ивковић и доц. др Бранислава Вучетић.

22.5.2023.