Најава одбрана завршних радова студената

ЈАСМИНА АТИЋ, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, браниће своју докторску дисертацију под називом "ТРАНСПОРТ ЕЛЕКТРОНА, РАЗВОЈ ЛАВИНА И ПРОПАГАЦИЈА СТРИМЕРА У ЈАКО ЕЛЕКТРОНЕГАТИВНИМ ГАСОВИМА", у четвртак 29. децембра 2022. године у 18:00 часова у сали 661.

Докторска дисертација је урађена под менторством др Саше Дујка, научног саветника Института за физику. Комисија за одбрану докторске дисертације именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 23. новембра 2022. године у саставу: др Саша Дујко, проф. др Горан Попарић, проф. др Ђорђе Спасојевић.