Најава одбрана завршних радова студената

Октобар школске 2021/22

ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ, мастер студент метеорологије, браниће свој мастер рад под називом: „ПРОГНОЗА ИНДЕКСА ЗАЛЕЂИВАЊА ВАЗДУХОПЛОВА У ЛЕТУ " у среду, 13. октобра 2021. године у 15 часова у Институту за метеорологију, Добрачина 16. Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 11. септембра 2019. године у саставу: проф. др Драгана Вујовић, руководилац рада, проф. др Лазар Лазић, проф. др Владан Вучковић.

12.10.2021.

МАРКО БОРОВИНИЋ, студент мастер студија физике, смер Примењена и компјутерска физика, браниће свој мастер рад под називом: „ГРАФОВСКА АНАЛИЗА И ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА ГРОТРИЈАН ДИЈАГРАМА ДОБИЈЕНИХ ИЗ NIST ASD КОЛЕКЦИЈЕ ПОДАТАКА“ у среду, 13. октобра 2021. године у 12 часова у сали 665. Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 15. септембра 2021. године у саставу: проф. др Зоран Николић руководилац рада, проф. др Едиб Добарџић и доц. др Милош Скочић.

12.10.2021.

ЂОРЂЕ ШУШИЋ, студент мастер студија физике, смер Примењена и компјутерска физика, браниће свој мастер рад под називом: „РАЗВОЈ РЕШЕЊА ЗА ПРАЋЕЊЕ ДИНАМИКЕ ФИЗИЧКИХ ПРОЦЕСА КОРИШЋЕЊЕМ ДИГИТАЛНЕ ВИДЕО КАМЕРЕ“ у уторак, 12. октобра 2021. године у 14 часова у сали 665. Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 15. септембра 2021. године у саставу: проф. др Зоран Николић руководилац рада, др Иван Петронијевић и др Небојша Поткоњак.

11.10.2021.

АЛЕКСАНДРА ТРНАВАЦ, студент мастер студија физике, смер Примењена и компјутерска физика, браниће свој мастер рад под називом: "МОДЕЛОВАЊЕ ИНТЕРАКЦИЈА У НЕФИЗИЧКИМ СИСТЕМИМА - АНАЛИЗА ГРАВИТАЦИОНОГ МОДЕЛА У МЕЂУНАРОДНОЈ ТРГОВИНИ" у уторак, 12. октобра 2021. године у 11 часова у просторији 768. Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 23. јуна 2021. године у саставу: проф. др Зоран Николић руководилац рада, проф. др Едиб Добарџић и проф. др Јасна Атанасијевић

11.10.2021.

ИРИНА СМОЛОВИЋ, студент мастер студија метеорологије, браниће свој мастер рад под називом: „ЕКСТРЕМНИ КЛИМАТСКИ ДОГАЂАЈИ, СЛУЧАЈ ЕКСТРЕМНИХ ПАДАВИНА У ЦРНОЈ ГОРИ 2010. ГОДИНЕ" у петак, 08. октобра 2021. године у 12 часова у Институту за метеорологију, Добрачина 16. Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 15. септембра 2021. године у саставу: проф. др Ивана Тошић, руководилац рада, проф. др Владимир Ђурђевић, доц. др Катарина Вељовић Корачин.

6.10.2021.

СТЕФАН ЈОКА, студент мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална физика, браниће свој мастер рад под називом: "ЕНТРОПИЈА ЦРНИХ РУПА У 3D ГРАВИТАЦИЈИ" у среду, 6. октобра 2021. године у 16 часова у сали 665. Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 23. јуна 2021. године у саставу: др Бранислав Цветковић руководилац рада, доц. др Душко Латас и доц. др Драгољуб Гочанин.

4.10.2021.

ТЕА БЕЛОЈИЦА, студент мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална физика, браниће свој мастер рад под називом: „НЕЕЛАСТИЧНО РАСЕЈАЊЕ СВЕТЛОСТИ НА InSiTe3” у понедељак, 4. октобра 2021. године у 13 часова у сали 665. Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 15. септембра 2021. године у саставу: др Ненад Лазаревић руководилац рада, др Божидар Николић и др Зорица Поповић. 

1.10.2021.

ЛАЗАР МАРКОВИЋ, студент мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална физика, браниће свој мастер рад под називом: „ПОТРАГА ЗА НОВИМ ФЕНОМЕНИМА У ПРОДУКЦИЈИ И РАСПАДУ ХИГСОВОГ БОЗОНА КОРИСТЕЋИ МЕТОД ЕФЕКТИВНИХ ТЕОРИЈА ПОЉА“ у понедељак, 4. октобра 2021. године у 14:30 часова у сали 665. Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 14. јула 2021. године у саставу: проф. др Предраг Миленовић, руководилац радa, проф. др Воја Радовановић и доц. др Никола Коњик.

1.10.2021.

ЗОРАН РАЈЧЕВИЋ, студент мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална физика, браниће свој мастер рад под називом: „О УТИЦАЈУ ВРЕМЕНСКИХ КЕРНЕЛА ИНФЕКТИВНОСТИ КАО ФУНКЦИОНАЛА НА КРИТИЧНОСТ СТОХАСТИЧКИХ ЕПИДЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА“ у петак, 1. октобра 2021. године у 13 часова у сали 661. Комисија за одбрану мастер рада именована је на седници Наставно-научног већа одржаној 15. септембра 2021. године у саставу: др Владимир Миљковић руководилац рада, др Зоран Борјан и др Дарко Сарван.

30.9.2021.