Студирајте физику

или метеорологију

Упис студената у I годину ОСНОВНИХ студија школске 2022/23 - II УПИСНИ РОК
Упис студената у I годину МАСТЕР студија 2022/23
Упис студената у I годинуДОКТОРСKIH студијa школске 2022/23

Семинари средом

Физички амфитеатар, сала 661, III спрат, Студентски трг 12.

Седнице Већа

XI седница Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета планира се за среду 14. септембар 2022. године. Материјал за седницу можете доставити деканату до понедељка 26.9.2022. у 12 сати.

Записник са X седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане 14. септембра 2022. године.

NextPrev

НОВОСТИ

26.9.2022.

Свечани пријем студената I године основних студија одржаће се у понедељак 3. октобра 2022. године у 11 сати у сали 60 у Цара Душана 13.

23.9.2022.

XI седница Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета планира се за среду 28. септембар 2022. године. Материјал за седницу можете доставити деканату до понедељка 26.9.2022. у 12 сати.

Записник са X седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане 14. септембра 2022. године.

29.3.2022.

Обавештење за запослене и студенте

На основу препоруке Сената Универзитета у Београду декански колегијум је донео одлуку да се настава на Физичком факултету одвија уживо у просторијама Факултета почев од 11. априла 2022. године.

Руководство факултета

Основне студије

Физички факултет организује наставу на четири смера основних студија. Овде можете погледати наставне планове, распоред часова и испитa, календар рада и остале информације и обавештења у вези са основним студијама.

Докторске студије

Физички факултет организује докторске студије из научних области физике и метеорологије. Овде можете погледати наставне планове, списак научних области, информације у вези са пријавом и одбраном докторске дисертације и друго.

Мастер студије

Овде можете погледати наставне планове мастер студија, поступак одбране магистарске тезе и нострификације стране дипломе, као и остале важне информације везане за дипломске академске студије.

Увид јавности

Овде можете погледати конкурсе и јавна оглашавања избора у звање, записнике са седница Наставно научног већа и Савет и друге текуће информације.

Добродошли на Физички факултет


Физички факултет Унивезитета у Београду је акредитована високошколска и научна установа коју чине Институт за физику и Институт за метеорологију. Као самостална институција настао је 1990. године поделом ПМФ-а на 6 факултета.

Физички факултет организује студије по 4 програма основних и мастер студија. Настава и стручни рад се изводи у оквиру 12 катедара и 29 лабораторија. Студентима су на располагању 3 библиотеке, као и читаоница са рачунарима и приступом интернету.

Универзитет у Београду - Физички факултет организује докторске студије из научних области за које је Факултет матичан. Докторске студије се изводе у сарадњи са чланицама Унивезитета у Београду - Институтом за физику и Институтом за нуклеарна истраживања "Винча".

Eduroam

Eduroam® – educational roaming је бесплатан сервис за бежични приступ интернету. Својим корисницима омогућава безбедан, брз и једноставан приступ интернету широм света, уз коришћење већ постојећег корисничког имена и лозинке, креираних на институцији у којој раде или студирају.

Упутство за обликовање докторске дисертације

Од 1.5.2012. године приликом тражења сагласности од Универзитета на реферат о урађеној докторској дисертацији, потребно је Универзитету доставити и саму дисертацију, у штампаној и електронској верзији. Овде можете погледати упуство за обликовање дисертације и прилоге које је уз њу потребно доставити.

Модели уговора

Модели уговора за формализовање сарадње између научно-истраживачког и приватног сектора. Центар за трансфер технологије.

Енергија знања

Нафтна индустрија Србије и Физички факултет потписали су меморандум о сарадњи од кога се очекује да значајно допринесе развоју пројеката важних за образовање и науку и унапреди рад са талентованим ученицима и студентима.