Студирајте физику

или метеорологију

Упис студената на ОСНОВНЕ студије
Упис студената на МАСТЕР студије
Упис студената на ДОКТОРСKЕ студије

Семинари Катедре за компјутерску физику

Сала 661, III спрат, Студентски трг 12.

Среда, 29. март 2023. године у 11 сати, Др Зоран Николић, Физички факултет: "Има ли места за физичаре у аналитици међународне трговине?"

Семинари средом

Сала 661, III спрат, Студентски трг 12.

Четвртак, 23. март 2023. године у 15 часова, проф. др Владан Стевановић, Colorado School of Mines, USA: "Дизајн и проналажење нових функционалних материјала уз помоћ примењене теорије чврстог стања и модерних нумеричких метода"

Седнице Већа

VI седница Изборног и Наставно-научног већа планира се за среду 22. март 2023. године у 11 сати у Физичком амфитеатру. Материјал за седницу можете доставити до понедељка 20.3. у 12 сати.

Записник са V седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане 22. фебруара 2023. године.

NextPrev

НОВОСТИ

15.3.2023.

VI седница Изборног и Наставно-научног већа планира се за среду 22. март 2023. године у 11 сати у Физичком амфитеатру. Материјал за седницу можете доставити до понедељка 20.3. у 12 сати.

Записник са V седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане 22. фебруара 2023. године

8.3.2023.

Поштовани професори и студенти,

Обавештавамо Вас да је Библиотека Физичког факултета ушла у систем COBISS. 
Део фонда библиотеке можете претражити на следећем линку.  

За све остале публикације које нису унете у електронски каталог информацију можете добити у канцеларијама библиотеке.

.

Основне студије

Физички факултет организује наставу на четири смера основних студија. Овде можете погледати наставне планове, распоред часова и испитa, календар рада и остале информације и обавештења у вези са основним студијама.

Докторске студије

Физички факултет организује докторске студије из научних области физике и метеорологије. Овде можете погледати наставне планове, списак научних области, информације у вези са пријавом и одбраном докторске дисертације и друго.

Мастер студије

Овде можете погледати наставне планове мастер студија, поступак одбране магистарске тезе и нострификације стране дипломе, као и остале важне информације везане за дипломске академске студије.

Увид јавности

Овде можете погледати конкурсе и јавна оглашавања избора у звање, записнике са седница Наставно научног већа и Савет и друге текуће информације.

Добродошли на Физички факултет


Физички факултет Унивезитета у Београду је акредитована високошколска и научна установа коју чине Институт за физику и Институт за метеорологију. Као самостална институција настао је 1990. године поделом ПМФ-а на 6 факултета.

Физички факултет организује студије по 4 програма основних и мастер студија. Настава и стручни рад се изводи у оквиру 12 катедара и 29 лабораторија. Студентима су на располагању 3 библиотеке, као и читаоница са рачунарима и приступом интернету.

Универзитет у Београду - Физички факултет организује докторске студије из научних области за које је Факултет матичан. Докторске студије се изводе у сарадњи са чланицама Унивезитета у Београду - Институтом за физику и Институтом за нуклеарна истраживања "Винча".

Eduroam

Eduroam® – educational roaming је бесплатан сервис за бежични приступ интернету. Својим корисницима омогућава безбедан, брз и једноставан приступ интернету широм света, уз коришћење већ постојећег корисничког имена и лозинке, креираних на институцији у којој раде или студирају.

Упутство за обликовање докторске дисертације

Од 1.5.2012. године приликом тражења сагласности од Универзитета на реферат о урађеној докторској дисертацији, потребно је Универзитету доставити и саму дисертацију, у штампаној и електронској верзији. Овде можете погледати упуство за обликовање дисертације и прилоге које је уз њу потребно доставити.

Модели уговора

Модели уговора за формализовање сарадње између научно-истраживачког и приватног сектора. Центар за трансфер технологије.

Енергија знања

Нафтна индустрија Србије и Физички факултет потписали су меморандум о сарадњи од кога се очекује да значајно допринесе развоју пројеката важних за образовање и науку и унапреди рад са талентованим ученицима и студентима.