Наставни план по акредитацији 2009

Основне академске студије ТЕОРИЈСКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА

 

 

 Р.бр.

Шиф. Пред.

 

Назив предмета

 

Сем.

 

Тип

 

Статус пред.

 

Часови активне наставе

ЕСПБ

П

В

ЛВ

УЧ

 

ПРВА ГОДИНА

1.

ФИЗ1Б01

Физичка механика

1

СА

О

4

3

 

7

9

2.

МАТ1Б02

Математика 1Б

1

АО

О

4

4

 

8

9

3.

ФИЗ1Б03

Обрада резултата мерења

1

СА

О

2

3

 

5

6

4.

ФИЗ1Б04

Лабораторија физике 1

1

СА

О

1

 

2

3

3

5.

ФИЗ1Б05

Молекуларна физика и термодинамика

2

СА

О

4

3

 

7

9

6.

МАТ1Б06

Математика

2

АО

О

4

4

 

8

9

7.

ХЕМ1А07

Основи хемије

2

АО

О

2

1

 

3

4

8.

ФИЗ1Б08

Лабораторија физике 2

2

СА

О

1

 

2

3

3

9.

 

Изборни предмети блок 1

1 и 2

АО

ИЗ

 

 

 

8

8

Укупно часова активне наставе

52

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

1.

ФИЗ2Б01

Eлектромагнетизам

3

СА

О

4

3

 

7

9

2.

МАТ2Б02

Математика 3 Б

3

АО

О

4

4

 

8

9

3.

ФИЗ2Б03

Математичка физика 1

3

ТМ

О

4

3

 

7

7

4.

ФИЗ2Б04

Лабораторија физике 3

3

СА

О

1

 

2

3

3

5.

ФИЗ2Б05

Програмирање за физичаре

3

СА

О

2

 

 

2

2

6.

ФИЗ2Б06

Таласи и оптика

4

СА

О

4

3

 

7

9

7.

МАТ2Б07

Математика 4 Б

4

ТМ

О

4

4

 

8

9

8.

ФИЗ2Б08

Лабораторија физике 4

4

СА

О

1

 

2

3

3

9.

ФИЗ2Б09

Теоријска механика

4

ТМ

O

4

 

4

8

9

Укупно часова активне наставе

53

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

1.

ФИЗ3Б01

Квантна механика 1

5

ТМ

О

3

2

 

5

6

2.

ФИЗ3Б02

Електродинамика 1

5

ТМ

О

2

2

 

4

5

3.

ФИЗ3Б03

Maтематичка физика 2

5

ТМ

О

4

4

 

8

9

4.

ФИЗ3Б04

Статистичка физика 1

5

НС

О

2

2

 

4

4

5.

ФИЗ3Б05

Физичка електроника

5

СА

О

4

2

3

9

9

6.

ФИЗ3Б06

Квантна механика 2

6

НС

О

3

2

 

5

6

7.

ФИЗ3Б07

Електродинамика 2

6

НС

О

2

2

 

4

5

8.

ФИЗ3Б08

Статистичка физика 2

6

НС

О

2

2

 

4

4

9.

ФИЗ3Б09

Физика атома

6

НС

О

4

2

3

9

9

10.

 

Изборни предмет блок 2

5 или 6

НС

ИЗ

 

 

 

2

3

Укупно часова активне наставе

54

 

Укупно ЕСПБ

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

1.

ФИЗ4Б01

Релативистичка квантна механика

7

НС

О

2

2

 

4

5

2.

ФИЗ4Б02

Физика молекула

7

НС

О

4

2

2

8

9

4.

 

Изборни предмет 1 (блок 3)

7

НС

ИЗ

 

 

 

 

6

5.

 

Изборни предмет 2 (блок 3)

7

НС

ИЗ

 

 

 

 

6

6.

 

Изборни предмет 3 (блок 3)

7 или 8

НС

ИЗ

 

 

 

 

6

3.

ФИЗ4Б03

Нуклеарна физика

8

НС

О

4

2

2

8

9

7.

 

Изборни предмет 4 (блок 3)

8

НС

ИЗ

 

 

 

 

6

8.

 

Изборни предмет блок 4

8

НС

ИЗ

 

 

 

6

7

9.

 

Изборни предмет блок 5

8

НС

ИЗ

 

 

 

5

6

Укупно часова активне наставе

Од 49 до 53

 

УКУПНО ЕСПБ

60

Часови активне наставе (недељно): П = предавања; В = вежбе; ЛВ = лабораторијске вежбе; УЧ=Укупни часови активне наставе

Тип предмета: АО = академско-општеобразовни; ТМ = теоријско-методолошки; НС = научно-стручни; СА = стручно-апликативни.
Статус предмета: О = обавезни; И
З = изборни.

 

Изборни предмети блок 1:

 

 Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Часови активне наставе

ЕСПБ

П

В

ЛБ

УЧ

1.

ФИЛ1Б09

Енглески језик 1

1

2

2

 

4

4

2.

ФИЗ1Б11

Апликативни софтвер

1

2

 

2

4

4

3.

ПЕД1Б12

Педагогија

1

2

 

 

2

3

4.

МАТ1Б10

Основи астрофизике

2

2

2

 

4

4

5.

ФИЛ1Б13

Енглески језик 2

2

2

2

 

4

4

6.

ФИЗ1Б14

Филозофија природних наука

2

2

2

 

4

4

7.

ПЕД1Б15

Психологија

2

2

2

 

2

3

 

Изборни предмети блок 2:

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Часови активне наставе

ЕСПБ

 

4.

ФИЗ3Б13

Дидактика физике

5

2

3

1.

ФИЗ3Б10

Семинар савремене физике

6

2

3

2.

ФИЗ3Б11

Лабораторија савремене физике

6

2

3

3.

ФИЗ3Б12

Екологија за физичаре

6

2

3

 

Изборни предмети блок 3:

Изборни предмет и 1 до 4

 

 Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Часови активне наставе

ЕСПБ

 

П

В

ЛВ

УЧ

1.

ФИЗ4Б04

Симетрије у физици

7

3

2

 

5

6

2.

ФИЗ4Б05

Квантна статистичка физика

7

4

2

 

6

6

3.

ФИЗ4Б06

Квантна оптика

7

2

 

2

4

6

4.

ФИЗ4Б07

Метрологија

7

2

 

3

5

6

5.

ФИЗ4Б07

Квантна теорија поља 1

8

2

2

 

4

6

6.

ФИЗ4Б09

Физика јонизованих гасова

8

2

 

3

5

6

7.

ФИЗ4Б10

Теоријска физика плазме

8

3

2

 

5

6

 

Изборни предмети блок 4:

 

 Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Часови активне наставе

ЕСПБ

 

П

В

ЛВ

УЧ

1.

ФИЗ4Б11

Физика чврстог стања Б

8

4

 

2

6

7

2.

ФИЗ4Б12

Теорија кондензованог стања

8

4

2

 

6

7

 

Изборни предмети блок 5:

 

 Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Часови активне наставе

ЕСПБ

 

П

В

ЛВ

УЧ

1.

ФИЗ4Б13

Физика елементарних честица

8

2

 

3

5

6

2.

ФИЗ4Б14

Теорија елементарних честица

8

3

2

 

5

6